Tuesday, August 1, 2017

PEGAWAI EKSEKUTIF (TEKNOLOGI MAKLUMAT) GRED 41


 
Taraf Jawatan
Tetap
 
Kelayakan Memohon
Memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang Sains Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;


DAN
 
Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
 
Kelayakan Tambahan
 Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.


Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.


Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;a) Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
b) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.


Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.
 
Kriteria Yang Diperlukan

ü Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.

ü Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 
Bidang Tugas

Mengkaji dan menganalisis kesesuaian sistem komputer sedia ada; seterusnya merekabentuk, membangun, melaksana, menyelenggara serta menjalankan kajian semula sistem pemprosesan data / maklumat agar bersesuaian dengan keperluan LHDNM.
 
Gaji
RM3,335.00  Hingga  RM0.00  
 
Cara Memohon
 Permohonan jawatan hanya diterima melalui online sahaja.


Pemohon hanya boleh memohon satu jawatan sahaja.


Pemohon termasuk pegawai LHDNM bertaraf sambilan hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://career.hasil.gov.my/


Pemohon yang merupakan pegawai LHDNM bertaraf tetap dan kontrak hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://spi.hasil.gov.my/. Pemohon hendaklah memastikan semua maklumat di Sistem Pengurusan Insan (SPI) adalah tepat dan terkini sebelum permohonan dibuat.


Permohonan tidak perlu dicetak / dipos ke LHDNM.
    
 
Maklumat Temuduga
 Nama calon yang berjaya untuk menduduki peperiksaan online LHDNM dan disenarai pendek temu duga akan dimaklumkan di Portal Rasmi LHDNM (ruangan “Kerjaya”). Keputusan adalah muktamad.


Calon yang disenarai pendek untuk menghadiri temuduga dikehendaki mendapatkan surat pengiktirafan kelayakan melalui laman:-https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php

 
 
 
Nota
  * Calon yang tidak dihubungi dalam tempoh 45 hari dari tarikh tutup iklan, adalah dianggap tidak berjaya.


* Pemohon dinasihatkan sentiasa menyemak Portal Rasmi LHDNM untuk sebarang perkembangan terkini berhubung tawaran jawatan ini. Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila emelkan pertanyaan ke alamat:kerjaya@hasil.gov.my
 
 
Tarikh Tutup
03 Ogos 2017

PEGAWAI EKSEKUTIF (PERUNDANGAN) GRED 41

 
Taraf Jawatan
Tetap
 
Kelayakan Memohon

Memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan diterima masuk sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya;

DAN
 
Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
 
Kelayakan Tambahan
 Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.


Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.


Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;a) Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
b) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.


Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.
 
Kriteria Yang Diperlukan

ü Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.

ü Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 
Bidang Tugas

Menjalankan tugas perundangan dalam aspek pendakwaan, perbicaraan dan rayuan, nasihat perundangan, penggubalan undang-undang, penyemakan serta pembaharuan undang-undang percukaian.
 
Gaji
RM3,335.00  Hingga  RM0.00  
 
Cara Memohon
 Permohonan jawatan hanya diterima melalui online sahaja.


Pemohon hanya boleh memohon satu jawatan sahaja.


Pemohon termasuk pegawai LHDNM bertaraf sambilan hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://career.hasil.gov.my/


Pemohon yang merupakan pegawai LHDNM bertaraf tetap dan kontrak hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://spi.hasil.gov.my/. Pemohon hendaklah memastikan semua maklumat di Sistem Pengurusan Insan (SPI) adalah tepat dan terkini sebelum permohonan dibuat.


Permohonan tidak perlu dicetak / dipos ke LHDNM.
    
 
Maklumat Temuduga
 Nama calon yang berjaya untuk menduduki peperiksaan online LHDNM dan disenarai pendek temu duga akan dimaklumkan di Portal Rasmi LHDNM (ruangan “Kerjaya”). Keputusan adalah muktamad.


Calon yang disenarai pendek untuk menghadiri temuduga dikehendaki mendapatkan surat pengiktirafan kelayakan melalui laman:-https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php

 
 
 
Nota
  * Calon yang tidak dihubungi dalam tempoh 45 hari dari tarikh tutup iklan, adalah dianggap tidak berjaya.


* Pemohon dinasihatkan sentiasa menyemak Portal Rasmi LHDNM untuk sebarang perkembangan terkini berhubung tawaran jawatan ini. Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila emelkan pertanyaan ke alamat:kerjaya@hasil.gov.my
 
 
Tarikh Tutup
03 Ogos 2017
                                  

PEGAWAI EKSEKUTIF (PERAKAUNAN) GRED 41


 
Taraf Jawatan
Tetap
 
Kelayakan Memohon
Memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

DAN
 
Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
 
Kelayakan Tambahan
 Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.


Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.


Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;a) Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
b) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.


Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.
 
Kriteria Yang Diperlukan

ü Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.

ü Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 
Bidang Tugas

Mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan kewangan, meliputi melaksanakan analisis laporan kewangan serta fungsi perbendaharaan.
 
Gaji
RM3,335.00  Hingga  RM0.00  
 
Cara Memohon
 Permohonan jawatan hanya diterima melalui online sahaja.


Pemohon hanya boleh memohon satu jawatan sahaja.


Pemohon termasuk pegawai LHDNM bertaraf sambilan hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://career.hasil.gov.my/


Pemohon yang merupakan pegawai LHDNM bertaraf tetap dan kontrak hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://spi.hasil.gov.my/. Pemohon hendaklah memastikan semua maklumat di Sistem Pengurusan Insan (SPI) adalah tepat dan terkini sebelum permohonan dibuat.


Permohonan tidak perlu dicetak / dipos ke LHDNM.
    
 
Maklumat Temuduga
 Nama calon yang berjaya untuk menduduki peperiksaan online LHDNM dan disenarai pendek temu duga akan dimaklumkan di Portal Rasmi LHDNM (ruangan “Kerjaya”). Keputusan adalah muktamad.


Calon yang disenarai pendek untuk menghadiri temuduga dikehendaki mendapatkan surat pengiktirafan kelayakan melalui laman:-https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php

 
 
 
Nota
  * Calon yang tidak dihubungi dalam tempoh 45 hari dari tarikh tutup iklan, adalah dianggap tidak berjaya.


* Pemohon dinasihatkan sentiasa menyemak Portal Rasmi LHDNM untuk sebarang perkembangan terkini berhubung tawaran jawatan ini. Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila emelkan pertanyaan ke alamat:kerjaya@hasil.gov.my
 
 
Tarikh Tutup
03 Ogos 2017

Monday, July 31, 2017

PEGAWAI EKSEKUTIF (PENAKSIRAN) GRED 41

Taraf Jawatan
Tetap
 
Kelayakan Memohon

Memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

DAN
 
Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
 
Kelayakan Tambahan

Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.

Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.

Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;a) Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
b) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.

Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.
 
Kriteria Yang Diperlukan

ü Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.

ü Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 
Bidang Tugas
 
Menjalankan tugas pemungutan dan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 termasuk:-

ü Menjalankan operasi pematuhan cukai melalui pelaksanaan audit yang berkesan, menyelaras operasi Banci Bisnes dan tinjauan ke zon ekonomi.


ü Menyemak dan meluluskan taksiran pindaan dan pembayaran balik.


ü Merancang program pendidikan cukai dengan penyediaan bahan pendidikan cukai kepada majikan, pekerja, pelajar sekolah, IPT dan agensi luar.
 
Gaji
RM3,335.00  Hingga  RM0.00  
 
Cara Memohon

Permohonan jawatan hanya diterima melalui online sahaja.

Pemohon hanya boleh memohon satu jawatan sahaja.

Pemohon termasuk pegawai LHDNM bertaraf sambilan hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://career.hasil.gov.my/

Pemohon yang merupakan pegawai LHDNM bertaraf tetap dan kontrak hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://spi.hasil.gov.my/. Pemohon hendaklah memastikan semua maklumat di Sistem Pengurusan Insan (SPI) adalah tepat dan terkini sebelum permohonan dibuat.

Permohonan tidak perlu dicetak / dipos ke LHDNM.
    
 
Maklumat Temuduga

Nama calon yang berjaya untuk menduduki peperiksaan online LHDNM dan disenarai pendek temu duga akan dimaklumkan di Portal Rasmi LHDNM (ruangan “Kerjaya”). Keputusan adalah muktamad.

Calon yang disenarai pendek untuk menghadiri temuduga dikehendaki mendapatkan surat pengiktirafan kelayakan melalui laman:- https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php

 
 
 
Nota

* Calon yang tidak dihubungi dalam tempoh 45 hari dari tarikh tutup iklan, adalah dianggap tidak berjaya.

* Pemohon dinasihatkan sentiasa menyemak Portal Rasmi LHDNM untuk sebarang perkembangan terkini berhubung tawaran jawatan ini. Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila emelkan pertanyaan ke alamat: kerjaya@hasil.gov.my
 
 
Tarikh Tutup
03 Ogos 2017

Sunday, July 30, 2017

MASIH MENYOKONG PH ?

APA PENDIRIAN KITA ORANG ISLAM YG MASIH MENYOKONG PH TENTANG TUNTUTAN IFC INI... YG DISOKONG OLEH DAP SECARA TERANG TERANGAN...

Adakah kamu rela pertaruhkan agamamu demi DAP n PH?

TUNTUTAN IFC yg dibawa oleh Ambiga

1. Seseorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam.

2. Orang bukan Islam yang telah memeluk Islam hendaklah diberikan kebebasan untuk kembali ke agama asal mereka (murtad) dan tidak boleh... dikenakan tindakan undang-undang.

3. Sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak dikendalikan oleh Mahkamah Syariah tetapi dikendalikan oleh Mahkamah Sivil.

4. Tidak perlu dicatatkan di dalam kad pengenalan seseorang Muslim bahawa ia beragama Islam.

5. Orang bukan Islam tidak perlu dikehendaki menganut Islam sekiranya ingin berkahwin dengan Orang Islam,Orang Islam hendaklah dibenarkan keluar daripada Islam (murtad) sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa boleh dikenakan tindakan undang-undang.

6. Seseorang atau pasangan suami isteri yang menukar agamanya dengan memeluk Islam tidak patut diberikan hak penjagaan anak.

7. Orang yang bukan Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang yang memeluk Islam hendaklah diberikan hak menuntut harta pusakanya selepas kematiannya.

8. Kerajaan hendaklah menyediakan dana yang mencukupi untuk membina dan menyelenggara rumah-rumah ibadat orang bukan Islam sebagaimana kerajaan menyediakan dana yang serupa untuk masjid.

9. Orang bukan Islam hendaklah dibenarkan dan tidak boleh dihalang daripada menggunakan perkataan-perkataan suci Islam dalam percakapan dan sebagainya.

10. Bibel dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia sepatutnya dibenarkan untuk diedarkan kepada umum secara terbuka.

11. Pelajaran agama bukan Islam untuk penganut agama itu hendaklah diajar di semua sekolah.

12. Program-program berunsur Islam dalam bahasa ibunda sesuatu kaum hendaklah ditiadakan. Program dakwah agama lain selain Islam pula hendaklah dibenarkan untuk disiarkan dalam bahasa ibunda masing-masing.

13. Orang Islam yang membayar zakat tidak sepatutnya dikecualikan daripada membayar cukai pendapatan dan wang Hasil zakat sepatutnya digunakan juga untuk keperluan orang-orang bukan Islam.

14. Sepatutnya Islam tidak disebut sebagai pilihan pertama masyarakat Malaysia seperti dalam soal pakaian menutup aurat kepada pelajar sekolah.

Inilah perjuangan Ambiga yang sedang mendapat sokongan daripada DAP dan org ISLAM DAP.. ISLAM PKR, PAN, dan PPBM...adakah ini yang kita mahukan? Maruah Islam sedang diambang hina dan dihina bangsatkan oleh CINA DAP Laknatullah...dan sekutunya.

*UTAMAKAN MEMPERTAHANKAN AQIDAH ISLAM DARI MEMILIH BERSAMA PENCINTA LIBERALISME PLURALISME DAN KEBEBASAN LGBT..*

*SAYA MEMILIH UTK MEMANGKAH PAS/GS & BUKAN KUMPULAN BANGSAT LAKNATULLAH PEMBANGKANG... CILAKA LAH KAU DIBUMI ALLAH INI DAN DIHARI PENGADILAN.